Debata „Po co mi szkoła?”

Debata „Po co mi szkoła?”

Debata „Po co mi szkoła?”

Termin: 31.03.2022 (czwartek) na lekcjach 4 – 7

Miejsce: czytelnia szkolna (dla przedstawicieli klas)

Platforma TEAMS (pozostali uczniowie szkoły)

31.03.2022r. w naszej szkole odbyła się debata „Po co mi szkoła?”. Przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w debacie w czytelni szkolnej, a pozostali  uczniowie brali udział w spotkaniu w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams. Osobami zaproszonymi na debatę i zarazem osobami współprowadzącymi byli Pani Dyrektor Anna Töppich oraz Pan Dyrektor Piotr Sitnik.

W trakcie debaty przedstawiciele wszystkich klas udzielili odpowiedzi na pytania: czego oczekują od edukacji formalnej, jakie nadzieje wiążą z dalszą nauką, w jaki sposób szkoła mogłaby im pomóc w osiągnięciu sukcesu, czy korzystają z edukacji pozaformalnej lub czy chcieliby z niej korzystać.

Przygotowaniem do debaty było przeprowadzenie dyskusji w klasach na godzinach wychowawczych, a wypracowane wnioski przedstawiciele klas przedstawili na mityngu w dniu 31.03.2022.

Celem spotkania było zachęcenie uczniów do kreatywnej współpracy w zakresie wzmocnienia pozytywnego klimatu szkoły. Strategia ta może wpłynąć na zacieśnienie relacji i podniesienie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

Alicja Wojtaszczyk