Kluczborskie Targi Edukacji i Pracy

Kluczborskie Targi Edukacji i Pracy

Kluczborskie Targi Edukacji i Pracy

Kluczborskie Targi Edukacji i Pracy to coroczna inicjatywa Ochotniczych Hufców Pracy, która w roku bieżącym przypadła na dzień 28 lutego. Tegoroczne kluczborskie przedsięwzięcie odbyło się przy współpracy z Zespołem Szkół Licealno-Technicznych z Kluczborka oraz pod honorowym patronatem Starosty kluczborskiego i Burmistrza Miasta Kluczbork. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Piotr Sitnik – Dyrektor ZSL-T, który przywitał zaproszonych gości, następnie głos zabrał Pan Łukasz Kubica z-ca Komendanta OWK OHP, oraz Pan Tomasz Górny – Dyrektor CEiPM OHP. Celem targów było umożliwienie bezpośredniego spotkania przedstawicieli agencji pracy, lokalnych przedsiębiorców, szkół policealnych i uczelni wyższych oraz pozostałych instytucji z osobami poszukującymi pracy stałej lub krótkoterminowej oraz osobami zainteresowanymi podwyższeniem swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach bądź szkoleniach. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w sali gimnastycznej przy ZSL-T. Dogodne położenie sprawiło, iż targi odwiedzane były przez licznych zainteresowanych. Targom sprzyjała miła atmosfera, wystawcy mieli okazję na przedstawienie swojej oferty, a odwiedzający w jednym miejscu i czasie mogli spotkać się i indywidualnie porozmawiać, zostawić swoje dokumenty aplikacyjne lub umówić się na bezpośrednie spotkanie w firmie. Wśród wystawców byli między innymi firma   Prefabet, Randstad, Famur Famak, przedstawiciele Policji oraz WKU z Brzegu. Ofertę edukacyjną prezentowały uczelnie tj.: Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa z Opola, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy z Częstochowy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna z Opola i Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna z Nysy.  Stoisko organizatora zachęcało do skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy, który dysponował aktualnymi ofertami pracy w szczególności dla osób młodych na okres wakacyjny. Dodatkowo promowane były oferty Eures wśród odwiedzających. Uczestnicy mogli również zapoznać się z formami wsparcia i ofertami przedstawionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. W targach uczestniczyło około 600 osób.