Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

21.09.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie związane z Narodowym Czytaniem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które nasza szkoła wspólnie organizowała z Biblioteką Pedagogiczną. Klasa III a LO brała czynny udział w tym wydarzeniu. Jeden z naszych kolegów – Marcel Kindziak wcielił się w rolę Żeromskiego, by przybliżyć zebranym gościom jego życiorys. Zaproszeni goście m. in. Zastępca burmistrza – Pan Roman Kamiński, wicestarosta kluczborski – Pani Urszula Pękala-Duda, dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku – Pani Elżbieta Pietrzykowska, dyrektor naszej szkoły – Pan Piotr Sitnik, dyrektor PSP nr. 2 w Kluczborku – Pan Maciej Szymczyk, Pani Grażyna Rossa – nauczyciel języka polskiego w ZSL-T , pracownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Kluczborku – Pani Beata Wietecha- Gwozdecka, oraz uczniowie różnych szkół z Kluczborka, odczytywali fragmenty utworu Żeromskiego. Spotkanie uwieczniliśmy wspólnym, głośnym czytaniem ostatniego fragmentu książki. Przy wyjściu mogliśmy otrzymać okolicznościową pieczątkę, upamiętniającą to wydarzenie.
Uczennice kl. IIIaLO