Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniu 22 czerwca 2020 r.

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniu 22 czerwca 2020 r.

Poniedziałek 22 czerwca 2020 r.

Egzamin rozpoczynający się o godz. 9.00

Na egzamin należy stawić się wcześniej

godzina 8.00 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery A – H

godzina 8.15 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery I – O

godzina 8.30 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery P – Z

Wejście do sal:

Sala 11 tył – wejście do sali gimnastycznej od strony boiska

Sale 202, 203 – wejście główne

Kwalifikacja AU.22 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 11

Kwalifikacja RL.08 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 202

Kwalifikacja A.31 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 203

Egzamin rozpoczynający się o godzinie 13.00

Na egzamin należy stawić się o godz. 12.30

Egzamin z kwalifikacji A.32 odbędzie się w sali 202

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym

Egzamin rozpoczynający się o godzinie 16.00

Na egzamin należy stawić się o godz. 15.30

Egzamin z kwalifikacji A.30 odbędzie się w sali 202

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym