Słownik języka angielskiego

Słownik języka angielskiego

Słownik języka angielskiego

W ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus plus nasi uczestnicy logistycy i informatycy opracowali słownik języka angielskiego z zagadnień zawodowych związanych z informatyką i logistyką (dostępny pod tym linkiem). Nad doborem słownictwa czuwała p. Barbara Mazur – koordynator projektu. Z wyżej wymienionego słownika mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych, wpisuje się on w przykład dobrych praktyk i jest wartością dodaną projektu.