Ważna informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Ważna informacja dla kandydatów do klas pierwszych

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nie obowiązują dotychczasowe terminy zawarte w harmonogramie rekrutacji określone Zarządzeniem nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, będzie przeprowadzone w nowych terminach ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Niezwłocznie, gdy nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości, ogłosimy je na naszej stronie internetowej.