Wyniki matur 2020

Wyniki matur 2020

Drodzy Maturzyści!

Wyniki matur online możecie sprawdzić 11 sierpnia pomiędzy godziną 8 a 10. Wtedy na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – OKE – będą uruchomione portale na których, po zalogowaniu się, można sprawdzić wyniki swojej matury. Aby tego dokonać wymagane są – login i hasło, które otrzymaliście indywidualnie drogą mailową.  

Odbiór osobisty w szkole możliwy będzie 11 sierpnia wg następującego porządku:

– klasa 3aLO, 3bLO- godzina 11.00

– klasa 4aT, 4bT- godzina 12.00

– klasa 4cT, 4dT- godzina 13.00

– absolwenci z lat ubiegłych mogą odebrać świadectwa po godzinie 14.00.

Świadectwa wydawane będą w sali gimnastycznej. Wejście wyłącznie od strony boiska.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa. Na wejście do sali czekamy na boisku szkolnym.

W przypadku, gdyby maturzysta nie mógł odebrać świadectwa osobiście, może upoważnić na piśmie inną osobę, wskazując imię, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej.

Anna Toppich