ZSL-T zdobył środki z Erasmusa

ZSL-T zdobył środki z Erasmusa

ZSL-T zdobył środki z Erasmusa

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku będzie realizował kolejny projekt Entrepreneurial Learning in Europe w ramach programu Erasmus+ – wymiana młodzieży w akcji K229.  Projekt polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów – w przypadku ZSLT są to szkoły z Niemiec i Hiszpanii.

Projekt ma wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwać wiedzę i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Ma też wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Uczniów klas II zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o pobranie formularza aplikacyjnego i dostarczenia go do sekretariatu lub do koordynatora projektu Barbary Mazur do 15 września 2020r.

załącznik – formularz aplikacyjny