Entrepreneurial Learning in Europe

Entrepreneurial Learning in Europe

Zespół Szkół Licealno-Technicznych będzie realizował kolejny projekt Entrepreneurial Learning in Europe w ramach programu Erasmus+ – wymiana młodzieży w akcji K229, ten projekt polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów, w naszym przypadku jest to szkoła z Niemiec i Hiszpanii. Projekt ma wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwać wiedzę i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Projekt ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Główne cele projektu dotyczą uczniów i ich nauczycieli uczestniczących w działaniach projektowych:

– poprawienie myślenia krytycznego i strategicznego,

– poznanie designu i znaczenia komunikacji wizualnej,

– zapoznanie się ze strategiami rozwiązywania problemów,

– rozwijanie przedsiębiorczego sposobu myślenia poprzez nabywanie innowacyjnych postaw,

– wspieranie kreatywnego myślenia i odwagi do przedstawiania pomysłów i rozwiązań,

– zwiększenie zdolności inteligencji emocjonalnej,

– rozwijanie pracy zespołowej w kontekście międzynarodowym i poprawa komunikacji z rówieśnikami i współpracownikami.