"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"Menander

Świadectwa maturalne

Drodzy Maturzyści.  Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się w poniedziałek 05.07.2021 o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej. Będą one wręczane przez wychowawców klas.  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbioru świadectwa w późniejszym terminie w sekretariacie młodzieżowym. 

Termin poprawkowy matur

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.  2. Absolwent, o którym mowa w…

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. To właśnie, 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja…