Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego.