Firma Microsoft przyznała ZSL-T tytuł ☁️ ️️ „Szkoła w Chmurze” ☁️ Ten tytuł otrzymują tylko placówki wykorzystujące w sposób innowacyjny technologie Microsoftu. Nasza szkoła korzysta z wielu rozwiązań Microsoft, umożliwiających efektywniejszy i skuteczniejszy sposób zdalnego nauczania, komunikowania się oraz współpracy w relacjach online. Po zamknięciu szkół mogliśmy wykorzystać m. in. konta TEAMS do pracy zdalnej, mieliśmy możliwości korzystania z poczty elektronicznej, miejsca do przechowywania plików w chmurze, wspólnej (zdalnej) pracy przy edycji różnorodnych dokumentów oraz tworzenia testów i ankiet. 😀