Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie część pisemna egzaminu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie część pisemna egzaminu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Wtorek 23 czerwca 2020 r.

Egzamin rozpoczynający się o godz. 10.00

Na egzamin należy stawić się wcześniej

godzina 9.00 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery A – H

godzina 9.15 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery I – O

godzina 9.30 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery P – Z

Wejście do sal:

Sala 11 tył – wejście do sali gimnastycznej od strony boiska

Sale 109, 202, 203, 205 – wejście główne

Kwalifikacja EE.08 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 11

Kwalifikacja MG.17 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 11

Kwalifikacja RL.08 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 11

Kwalifikacja M.17 – wszyscy zdający mają egzamin w sali 11

Kwalifikacja AU.22 – sale 109, 202, 203, 205 zgodnie z informacją otrzymaną librusem

Dla kwalifikacji AU.22 listy będą również wywieszone przy wejściu głównym do szkoły

Egzamin rozpoczynający się o godzinie 12.00

Na egzamin należy stawić się o godz. 11.30

Egzamin z kwalifikacji A.31 odbędzie się w sali 202

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym

Egzamin rozpoczynający się o godzinie 14.00

Na egzamin należy stawić się o godz. 13.30

Egzamin z kwalifikacji A.32 i E.14 odbędzie się w sali 202

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym