DZIEDZICTWO KULTUROWE WAŻNA RZECZ…

DZIEDZICTWO KULTUROWE WAŻNA RZECZ…

DZIEDZICTWO KULTUROWE WAŻNA RZECZ…

Młodzież z ZSL-T wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przy KDK mającym na celu popularyzację regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Pierwsza część spotkania miała charakter edukacyjny i dotyczyła stricte samego Kluczborka. Wieloletnia dyrektor kluczborskiego muzeum Pani Janina Baj zapoznawała młodzież z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z naszym miastem od momentu jego założenia, aż po czasy współczesne. Z kolei Pan Łukasz Turek, nauczyciel i fotograf – amator w jednym, dzielił się ze słuchaczami tajnikami pracy fotografa, pokazując zdjęcia dotyczące Kluczborka i okolic, wykonywane różną techniką. Elementem wieńczącym prelekcję była prezentacja multimedialna oraz pogadanka nt. blasków i cieni zawodu konserwatora zabytków, wygłoszona przez opolskiego konserwatora zabytków – Panią Iwonę Solisz.

Na koniec spotkania nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach piernikowych przeprowadzonych przez „Opolskie Dziouchy” w ramach  projektu promującego  artystów związanych z Opolem i Opolszczyzną. Jak się okazuje do zdobienia pierników nie są potrzebne wybitne umiejętności plastyczne. Liczą się przede wszystkim:  kreatywność, cierpliwość i co najważniejsze same chęci.

Od dziś młodzi są mądrzejsi o kolejne nowe doświadczenie – wiedzę nt. historii naszego regionu, bo jak twierdził sam Leonardo da Vinci: „Mądrość jest córką doświadczenia”. Zatem poszukujmy, kompilujmy, budujmy…

Aneta Zawada-Paszko