Szachy i Politechnika łączą pokolenia

Szachy i Politechnika łączą pokolenia

Szachy i Politechnika łączą pokolenia

W ramach zawartego w 2016 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej w Opolu podjęta została inicjatywa realizacji projektu pt. Mistrzostwa w Szachach Szybkich o Puchar Dziekana Wydziału.

Mistrzostwa organizowane są w dniu 21 kwietnia 2018 r. przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Partnerami Mistrzostw jest Akademia Szachowa „RODŁO” Katarzyna Poznańska w Opolu oraz Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, z ramienia którego koordynatorem jest dr Marcel Hys.

Mistrzostwa organizowane pod hasłem Szachy i Politechnika łączą pokolenia adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników uczelni wyższych oraz absolwentów. Głównym celem tego wydarzenia jest popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich integracja w środowisku akademickim.

Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na plakacie oraz w komunikacie organizacyjnym.

Zgłoszenia do turnieju mogą być dokonywane poprzez stronę http://www.chessarbiter.com, e-mailem na adres akademia.rodlo@gmail.com lub telefonicznie, sms (tel. 604 523 744) w terminie do 16.04.2018 r. Zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą zostać dopuszczani do gry w turnieju w przypadku, gdy będą pozwalały na to możliwości organizacyjne.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.

dr Marcel Hys

 

Komunikat do przeczytania