Turniej ZSLT

Turniej ZSLT

Turniej ZSLT

Zapisy od 16.03.2018 – godz. 12:00

 

Regulamin obowiązujący użytkowników biorących udział w turnieju gier komputerowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku…..

1. Turniej odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku, w szkole Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczbork, ulica Sinkiewicza 20.

2. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 8:45 i będą trwały do godziny 14:45. Czas trwania jednej rozgrywki to maksymalnie 20 minut (przynajmniej eliminacje) i 10 minut przerwy (zmiana drużyn grających).

a. Z uwagi na nieznaną liczbę drużyn i sztywne ramy czasowe turnieju jest ustalony krótki czas rozgrywek. W przypadku stosunkowo niewielkiej liczy rozgrywających, czas pojedynczych partii można będzie zwiększyć.

3. Po maksymalnie 20 minutach zostaną podsumowane wyniki i wydzieli się zwycięzcę przechodzącego do następnego etapu.

4. Drużyna składa się z 3 lub 1 osoby w zależności od gry.

5. Każda drużyna musi mieć swoją niepowtarzalną nazwę.

6. Każdy uczestnik musi posiadać konto do gry, w której będzie rywalizował z innymi uczestnikami rozgrywek.

7. Zespoły mogą rekrutować uczestników z różnych klas lub szkół.

8. Dla każdej ze szkół poza ZSLT są przewidziane miejsca dla dwóch drużyn do gry w CS:GO i LOL.

9. Drużyny tworzą uczniowie danej szkoły, dopuszcza się w zespole jedną osobę z poza szkoły (np. team ZSLT- dwie osoby + jedna z LO)

10. Przesyłając formularz – potwierdzasz udział w turnieju oraz prawidłowość danych osobowych. W przypadku, gdy są one niepoprawne, drużyna lub użytkownik nie zostaje zakwalifikowany do turnieju.

11. Rejestracja drużyn odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy z dostępnym linkiem na stronie szkoły lub Facebooku.

12. Drużyny będą kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

13. Drużyny zarejestrowane, a nie zakwalifikowane do rozgrywek znajdą się na liście rezerwowej.

14. W przypadku niezgłoszenia się drużyny lub jej dyskwalifikacji – do rozgrywek wprowadzone zostaną grupy z listy rezerwowej, pierwszeństwo według kolejności zgłoszeń.

15. Zapisy trwają od 16.03.2018r. od 12:00 do 19.03.2018r. do 15:00.

16. Listy drużyn grających jak i rezerwowych, będą ogłoszone nie później jak 20.03.2018 o 08:00 na Facebooku oraz szkolnej stronie internetowej.

17. Plan rozgrywek zostanie ogłoszony 20.03.2018 o godzinie 10.

18. Na turnieju można korzystać z własnej klawiatury, myszy, podkładki pod mysz i słuchawek.

19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz statystyk zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)