Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

30 marca 2017 roku nasza szkoła podpisała umowę o patronacie oraz współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Ze strony Uczelni umowę podpisała Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Dorota Jelonek, naszą stronę reprezentował Dyrektor Piotr Sitnik.

Umowa patronacka daje możliwości udziału uczniów naszego technikum w zajęciach na Politechnice Częstochowskiej, jak i prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole przez pracowników akademickich. Młodzież będzie miała okazję do pogłębiania wiedzy w zakresie przedmiotów logistycznych poprzez aktywny udział w programach i wydarzeniach przygotowanych przez Uczelnię specjalnie dla niej.

Nasza współpraca będzie realizowana m.in. również poprzez wymianę doświadczeń dydaktycznych między pracownikami Politechniki i ZSL-T oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących projektów naukowych i edukacyjnych. Nasi nauczyciele przedmiotów logistycznych będą mogli także uczestniczyć w wizytach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje w przyszłości wieloma wspólnymi wartościowymi przedsięwzięciami.