Współdziałanie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Współdziałanie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Współdziałanie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

W październiku 2013 roku zostało podpisane bezterminowe porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Licealno – Technicznych i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią logistyczną.

W dokumencie określono zasady współpracy stron w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym oraz promującym ich działalność. Zawarto je w związku z programem współdziałania WSL ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Nasza szkoła może liczyć m. in. na objęcie patronatem wydarzeń organizowanych w ZSL-T oraz dostęp do wartościowych materiałów dydaktycznych.

Z ramienia Uczelni umowę podpisał Kanclerz WSL doc. dr inż. Ireneusz Fechner, z naszej strony – Dyrektor Piotr Sitnik.