Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Umowa o współpracy została zawarta w Opolu 12.03.2019 r. pomiędzy Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabellę Pisarek prof. UO, a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Sitnika.

Strony zobowiązują się do współpracy w dziedzinie zajęć dydaktycznych i rozwijania kontaktów między pracownikami obydwu instytucji oraz rozwijania kontaktów poprzez organizowanie kursów laboratoryjnych, zajęć praktycznych i innych kursów dla młodzieży z kierunku ochrony środowiska i biologiczno – chemicznego.  Umowa została zawarta na okres 4 lat z możliwością jej przedłużenia.