Podsumowanie praktyki dla rodziców

Podsumowanie praktyki dla rodziców

Podczas spotkania z rodzicami uczniowie odbywający praktykę przedstawili swoje doświadczenia, wrażenia i przemyślenia po 4 tygodniach pełnego zaangażowania w Hiszpanii. Zaprezentowali jak zdobywali doświadczenie i jak wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce. Opowiedzieli również o kulturze i pięknie Andaluzji, którą mieli szansę zwiedzić.