Odwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku

Odwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku

Odwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku

W ramach rozpowszechniania projektu i promocji naszej szkoły odwiedziliśmy Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku.

Zaprezentowaliśmy cele projektu, przebieg praktyki zagranicznej oraz zdobyte umiejętności. Chcieliśmy również

wprowadzić w temat młodszych kolegów i przygotowaliśmy krótką, praktyczną lekcję wyjaśniającą czym jest logistyka,

jakie są gałęzie transportu oraz metody składowania towarów.