Wręczenie Europassów Mobilności

Wręczenie Europassów Mobilności

Druga 16-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych uczestniczyła w spotkaniu Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, na którym obecni byli: Dyrektor Departamentu Edukacji Rynku Pracy- Zbigniew Kubalańca, Radny Województwa Opolskiego- Hubert Kołodziej oraz Marszałek Województwa Opolskiego. Podczas spotkania nastąpiła ceremonia wręczenia Europassów Mobilności, które są dokumentem nabycia kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz umiejętności językowych opieczętowanych przez Narodową Agencję i wydanych w trzech wersjach językowych, które na pewno przyczynią się do zdobycia atrakcyjnej pracy nie tylko na lokalnym, ale także zagranicznym rynku pracy. Europassy Mobilności wręczył Andrzej Buła uczniom klasy 3CT biorących udział w projekcie „Praktyka czyni mistrza”. TUTAJ krótka relacja filmowa.