Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

30 marca 2017 roku nasza szkoła podpisała umowę o patronacie oraz współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ze strony Uczelni umowę podpisała Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Dorota Jelonek, naszą stronę reprezentował Dyrektor Piotr Sitnik. Umowa patronacka daje możliwości udziału uczniów naszego technikum w zajęciach na…

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Umowa o współpracy została zawarta w Opolu 12.03.2019 r. pomiędzy Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabellę Pisarek prof. UO, a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Sitnika. Strony zobowiązują się do współpracy w dziedzinie zajęć dydaktycznych i rozwijania kontaktów między pracownikami…

Projekt, po projekcie i co w efekcie.

Projekt, po projekcie i co w efekcie.

„Rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia”, to tytuł projektu który zakończyliśmy 19 grudnia 2019 roku i który obejmował swoim zasięgiem ośmiu nauczycieli. Wzięli oni udział w mobilnościach w ramach których uczestniczyli w trzech rodzajach kursów: w kursie doskonalącym znajomość języka angielskiego, w kursie metodycznym oraz w kursie ICT. Ponieważ…

ZAWÓD TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TO TWÓJ ZAWÓD

ZAWÓD TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TO TWÓJ ZAWÓD

W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów ochrony środowiska.W naszej szkole uczniowie technikum środowiska zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zdolności praktyczne w nowoczesnej pracowni ochrony środowiska, na zajęciach uniwersyteckich oraz zajęciach terenowych. Opracowany w szkole program nauczania pozwoli…

Zawód logistyka jest coraz bardziej popularny dzięki dużemu zapotrzebowaniu na osoby o tego typu wykształceniu i umiejętnościach. W naszej szkole przyszli logistycy nabywają wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych, które na rynku pracy w przyszłości dadzą im przewagę nad konkurencją. Na zdjęciu uczniowie klasy 3Td planując proces transportowy…

Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa stołowego

Nasza MISTRZYNI powiatu Anna Mały zdeklasowała swoje rywalki i wygrała półfinał w tenisie stołowym rozgrywany w Praszce. Bardzo dobrze zaprezentowali się również nasi mistrzowie w kategorii chłopców Albin Sobczyk, Tobiasz Sobczyk i Dominik Langner. Do finału awansowała bardzo mocna reprezentacja naszego powiatu.