PROJEKT: „POZNAJ POLSKĘ”

PROJEKT: „POZNAJ POLSKĘ”

PROJEKT: „POZNAJ POLSKĘ”

W ramach realizacji projektu: „Poznaj Polskę” młodzież z ZSL-T uczestniczyła w 3 dniowej wycieczce do Gdańska. W trakcie realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali najważniejsze obiekty historyczne i sakralne oraz miejsca pamięci narodowej w Gdańsku, Gdyni i Malborku. Młodzież zwiedziła m.in. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – bardzo ważną dla historii Polski i narodu  instytucję kulturową- upowszechniająca dziedzictwo „Solidarności”, która buduje w pokoleniach tożsamość europejską.  Zwiedzanie Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego była okazją do zapoznania się z etapami powstawania bursztynu, którego największym źródłem jest Zatoka Gdańska. Uczniowie zwiedzili również Kościół NMP – Bazylikę Mariacką, w której znajduje się najwybitniejszy przykład malarstwa niderlandzkiego na świecie – tryptyk „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga. Dla młodzieży była to świetna okazja do powtórki treści, realizowanych na języku polskim. Wycieczka była również okazją do edukacji w zakresie zabytków dziedzictwa morskiego – młodzież podziwiała  Okręt – Muzeum ORP „Błyskawica” oraz zwiedziła Narodowe Muzeum Morskie – Statek „ Dar Pomorza” w Gdyni. Nie zabrakło wzruszających momentów w bezpośredniej konfrontacji z Musica Sacra na koncercie organowym w Katedrze Oliwskiej. Podczas wyjazdu uczniowie mieli doskonałą powtórkę historii z epoki średniowiecza, bowiem zwiedzili największy gotycki zespół zamkowy na świecie – siedzibę Zakonu Krzyżackiego w Malborku.

Wycieczka należała do bardzo udanych, czas spędzony poza murami szkoły był przykładem poznania piękna naszego kraju i jego dziejów nie z książek, ale poprzez bezpośrednią konfrontację z pomnikami historii, wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  I to doświadczenie stało się  podstawowym źródłem wiedzy naszych uczniów. A jak mawiał Leonardo da Vinci: „Doświadczenie jest matką nauki” .