Wejścia na matury 2020 r.

Wejścia na matury 2020 r.

Na egzamin należy stawić się wcześniej.

8.00 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery A-H

8.15 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery I-O

8.30 – osoby, których nazwiska zaczynają się na litery P-Z

Wejście do sal:

             08.06.2020  godz. 9:00

Sala 11 tył – wejście do sali gimnastycznej od strony boiska

Sala 7 bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 203  przód

Sala 205  przód

Sala 9 bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 109 bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 204  przód

          08.06.2020  godz. 14:00

Sala 7      przód

Sala 203  przód

Sala 204  przód

          09.06.2020  godz. 9:00

Sala 11  tył – wejście do sali gimnastycznej od strony boiska

Sala 7    bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 203  przód

Sala 205  przód

Sala  9   bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 207  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 109  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 204  przód

        10.06.2020  godz. 9:00

Sala 7    przód

Sala 203  przód

Sala 205  przód

Sala 207  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 109  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala  106  przód

Sala  9   bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 202  przód

Sala 108  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala  209  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala  8   bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 204  przód

        10.06.2020  godz. 14:00

Sala 7      przód

Sala 203  przód

Sala 205  przód

Sala 207  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 108  bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala  9     bok – wejście ewakuacyjne (półpiętro pomiędzy salami 9 a 05)

Sala 204 przód

Na pozostałe egzaminy wchodzimy wejściem głównym.