Wręczenie Europasów Mobilności

Wręczenie Europasów Mobilności

Wręczenie Europasów Mobilności

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się międzynarodowe spotkanie, w którym uczestniczyli opolscy uczniowie. Nasz region reprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Zespołu Szkół Licealn-Technicznych w Kluczborku, a gośćmi byli uczniowie, którzy przyjechali z Horodenki w obwodzie iwanofrankowskim – tłumaczy Monika Jurek, dyrektor departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas tego wydarzenia wice marszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca wręczył Europassy Mobilności uczestnikom projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Te dokumenty są potwierdzeniem nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji po zakończonej praktyce w zagranicznych przedsiębiorstwach, dzięki którym na pewno nasi uczniowie będą bardziej atrakcyjni nie tylko na lokalnym, ale także europejskim rynku pracy.