Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – komunikat.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – komunikat.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – komunikat.

W piątek 20.03.2020 zostaną ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020. W związku z obecną sytuacją informacja o rezultatach zostanie przekazana wychowawcom klas. Dlatego w tej sprawie kontaktujemy się właśnie z nimi.

Natomiast absolwenci, którzy w sesji styczeń-luty 2020 zdawali egzaminy poprawkowe informację o wynikach uzyskają u kierownika szkolenia praktycznego pani Urszuli Fiącek pisząc na maila urszula.fiacek@zslt.klucznet.pl

Ważne!!!

Co zrobić w przypadku negatywnego wyniku egzaminu?

  1. Wydrukować deklarację.
    Wzory deklaracji uczniowie otrzymają za pośrednictwem Librusa, natomiast absolwenci na maila.
  2. Wypełnić czytelnie drukowanymi literami – pamiętając o zaznaczeniu odpowiedniej części egzaminu.
  3. Zeskanować lub zrobić zdjęcie.
  4. Możliwie najszybciej (bardzo krótki termin!!!) skan lub zdjęcie przesłać na adres: urszula.fiacek@zslt.klucznet.pl
  5. Papierową wersję deklaracji dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego po powrocie do szkoły.

Urszula Fiącek