Projekt, po projekcie i co w efekcie.

Projekt, po projekcie i co w efekcie.

Projekt, po projekcie i co w efekcie.

„Rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia”, to tytuł projektu który zakończyliśmy 19 grudnia 2019 roku i który obejmował swoim zasięgiem ośmiu nauczycieli. Wzięli oni udział w mobilnościach w ramach których uczestniczyli w trzech rodzajach kursów: w kursie doskonalącym znajomość języka angielskiego, w kursie metodycznym oraz w kursie ICT. Ponieważ kursy odbywały się na Malcie, nie trzeba akcentować, jak ogromne wrażenie wywarło to piękne państwo na uczestnikach. Miejsce zaprawdę zapierające dech w piersiach, miks antyku ze współczesnością, zjawiskowa wysepka, którą po prostu trzeba zobaczyć aby zrozumieć o czym mowa. Gdziekolwiek się udaliśmy czy to prywatnie, czy też z wycieczką ocieraliśmy się o tą kolebkę kultury arabskiej, wymieszanej z brytyjską, z wpływami europejskimi i wzrastającą od fundamentów nowoczesnością.

            Jednak najistotniejszy jest wpływ oraz efekty, które powstały podczas realizacji projektu. Poza wspomnianym już wyżej wpływem na naszą sferę duchową i estetyczną, skorzystaliśmy w dużej mierze w sferze zawodowej. Udział w projekcie był czymś więcej niż wyjazdem w nieznane, był przede wszystkim okresem wzmożonej pracy umysłowej podczas wielogodzinnych kursów. Uczestnicy w swoich raportach indywidualnych zaznaczyli, że udział w projekcie stworzył im możliwości dzielenia się zdobytą  w ramach mobilności wiedzą z kolegami i koleżankami z innych krajów. W ramach własnych możliwości komunikacyjnych jakimi dysponowali, dzielili się doświadczeniami z innymi kursantami, podejmowali tematy dotyczące systemów edukacyjnych w innych krajach, dotyczące zaplecza oraz warunków pracy.

            Uczestnicy wspierają się nawzajem w dalszym rozwoju kompetencji w zakresie  posługiwania się językiem angielskim, kontynuują naukę z zamiarem uczestnictwa w kolejnych projektach na przykład w kursach „CLIL” oraz „job shadowing”. Należy zaznaczyć, że nauczyciele w bardzo dużym stopniu podnieśli swoje kompetencje, mieli okazję posługiwać się językiem angielskim w realnym środowisku, uwierzyli w swoje możliwości komunikacyjne a fakt, że przełamali słynną blokadę językową przyczynił się do wzmocnienia wiary w swoje możliwości.

Tak więc napełnieni nadzieją, że to czego już dokonaliśmy znajdzie swoją kontynuację w przyszłości, ładujemy przysłowiowe baterie aby już wkrótce rzucić się w wir pracy prowadzący do realizacji kolejnego projektu.