Moda na Eko

Moda na Eko

Moda na Eko

W dniach 26 luty – 1 marca 2024 r. odbyła się pierwsza mobilność uczniów w ramach projektu „Moda na Eko”, realizowanym w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Głównym celem Projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności ucznia i rozwijanie jego odpowiedzialnych działań na rzecz bycia eko i życia ekologicznego.

12 uczniów z klasy 2aLO i 2fT spotkało się ze swoimi rówieśnikami w portugalskiej szkole w Setubalu. Młodzież szybko znalazła wspólny język i szeroko dyskutowała na temat problemów naszej planety. Skupili się głównie na sposobach ochrony środowiska poprzez codzienną zmianę swoich nawyków. Efektem tej współpracy jest rozpoczęcie pracy nad Ekoprzewodnikiem.